RADDIAL

RARE DISEASE DIAGNOSIS ALLIANCE

Hoe kunnen we het diagnosetraject voor mensen met een zeldzame ziekte versnellen?

0

jaar

Zoveel jaren duurt het gemiddeld vooraleer patiënten met een zeldzame ziekte een correcte diagnose krijgen*. Dat moet sneller!

0

jaar

Zo oud is het recentste Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten**. Sindsdien heeft de wetenschap belangrijke nieuwe stappen vooruit gezet. Patiënten verdienen beter!

0

Belgen

Zoveel Belgen lijden aan een zeldzame ziekte***. Voor hen betekent een snellere diagnose ook een snellere start van een betere behandeling en dat kan de levenskwaliteit en de levensverwachting aanzienlijk verbeteren.

De Rare Disease Diagnosis Alliance – een samenwerking tussen farmaceutische bedrijven Takeda, Sanofi, Johnson & Johnson Innovative Medicine, Chiesi en Alnylam – wilt deze situatie verbeteren voor patiënten. Dankzij breed overleg met verschillende betrokkenen brachten ze in kaart welke concrete, doeltreffende en realistische maatregelen mogelijk zijn om het diagnosetraject voor patiënten met een zeldzame ziekte te versnellen.

*: Eurordis, “Rare Barometer Survey”, 2022
**: “Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten”, december 2013
***: RaDiOrg, “De paradox van de zeldzame ziekten”, 23 februari 2023

scroll down

12 Actiepunten
voor een snellere diagnose
van zeldzame ziekten.

Deze actiepunten zijn het resultaat van een brede dialoog met experten op initiatief van de Rare Disease Diagnosis Alliance (RADDIAL). Tussen september en december 2022 bracht RADDIAL patiëntvertegenwoordigers, academische experts, artsen, zorgverleners en ziekteverzekeraars samen voor een dialoog rond de vraag: hoe kunnen we de diagnose van zeldzame ziekten concreet versnellen?

 

Deze 12 actiepunten, geformuleerd als beleidsaanbevelingen aan de federale en regionale overheden om het diagnosetraject van zeldzame ziekten te versnellen in België, werden voorgesteld tijdens een Policy Event op 29 juni 2023 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

U kan het memorandum met de 12 beleidsaanbevelingen hieronder downloaden.

Download hier het memorandum
Middel 6
RADDIAL Memorandum (Nederlands)
Middel 6
RADDIAL Mémorandum (Français)
Middel 6
RADDIAL Memorandum (English)

Dit memorandum werd reeds ondertekend door:

Mv. Maria Barea, Vascular Anomaly Patient Association

Prof. dr. Vincent Bours, Centre Hospitalier Universitaire de Liège

Prof. dr. Giovanni Briganti, Université de Mons

Mv. Lut De Baere, Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte

Prof. dr. Marion Delcroix, Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven

Mr. Marc Dooms, Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven

Prof. dr. François Eyskens, Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Mr. Jean-Marie Huet, Association Belge contre les Maladies neuro-Musculaires

Dr. Quentin Mary, Société Scientifique de Médecine Générale

Prof. dr. Gert Matthijs, KU Leuven

Mv. Eva Schoeters, RaDiOrg

Dr. Stefan Teughels, Domus Medica

Dr. Christiaan Van Haecht, Christelijke Mutualiteiten

Prof. dr. Johan Vansintejan, Vrije Universiteit Brussel